logo
Vải địa kỹ thuật không dệt ART 12 – 12KN/m

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 12 – 12KN/m

 • Xuất xứ :  Sunco Việt Nam
 • Cường độ chịu kéo :  12 kN/m
 • Khối lượng :   155 g/m²
 • Độ dày :     1.2 mm
 • Khổ :     4m (900m²/cuộn)
 • Giá bán :   Liên hệ

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 9 – 9KN/m

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 9 – 9KN/m

 • Xuất xứ :  Sunco Việt Nam
 • Cường độ chịu kéo :  9 kN/m
 • Khối lượng :   125 g/m²
 • Độ dày :     1 mm
 • Khổ :     4m (1000m²/cuộn)
 • Giá bán :   Liên hệ

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 7 – 7KN/m

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 7 – 7KN/m

 • Xuất xứ :  Sunco Việt Nam
 • Cường độ chịu kéo :  7 kN/m
 • Khối lượng :   110 g/m²
 • Độ dày :     0.7 mm
 • Khổ :     4m (1000m²/cuộn)
 • Giá bán :   Liên hệ