logo
Khớp nối nhựa PVC-KN92 bản 18cm

Khớp nối nhựa PVC-KN92 bản 18cm

 • Nhà sản xuất: Sunco Việt Nam
 • Màu sắc :   Màu trắng
 • Độ dày :       3-5 mm
 • Khổ rộng (cao) : 18 cm
 • Đóng gói :   50 m/cuộn
 • Cường độ kéo  :  ≥13 MPa
 • Độ dãn dài khi đứt : ≥ 300%
 • Độ cứng :   ≥ 75
 • Kháng kiềm :   Đạt

Khớp nối nhựa PVC KN92 15 cm

Khớp nối nhựa PVC KN92 15 cm

 • Nhà sản xuất: Sunco Việt Nam
 • Màu sắc :   Màu trắng
 • Độ dày :       3-5 mm
 • Khổ rộng (cao) : 15 cm
 • Đóng gói :   50 m/cuộn
 • Cường độ kéo  :  ≥13 MPa
 • Độ dãn dài khi đứt : ≥ 300%
 • Độ cứng :   ≥ 75
 • Kháng kiềm :   Đạt

Khớp nối nhựa PVC KN92

Khớp nối nhựa PVC KN92

 • Nhà sản xuất: Sunco Việt Nam
 • Màu sắc :   Màu trắng
 • Độ dày :       3-5 mm
 • Khổ rộng (cao) : 15-18 cm
 • Đóng gói :   50 m/cuộn
 • Cường độ kéo  :  ≥13 MPa
 • Độ dãn dài khi đứt : ≥ 300%
 • Độ cứng :   ≥ 75
 • Kháng kiềm :   Đạt